BWF Envirotec analizy laboralortyjne

Najwyższa jakość dzięki badaniom w laboratoriach
BWF Envirotec

Każdy produkt jest precyzyjnie testowany w laboratorium pod względem jakości.

 

Analizy włókien, tkanin oraz zmontowanych elementów filtracyjnych podlegają dokładnej kontroli naszego zespołu R&D. Dzięki wielu wysoce wyspecjalizowanych analitykom, nasz ośrodek wiedzy R&D jest doskonale przygotowany do wykonania każdego zadania i wyzwania.

Nasze analizy laboratoryjne monitorują projekty od pomysłu, aż po gotowy produkt. Poza nowymi produktami, laboratoria również analizują używane materiały filtracyjne.

Nasze laboratorium chemiczne jest wyposażone następująco:

 

 • Zakłady ekstrakcji do testowania włókien oraz tkanin przylegających
 • Spektrometr FTIR do analizy włókien i zmian w strukturze chemicznej
 • Wyposażenie do testowania odporności chemicznej i termicznej materiałów filtracyjnych
 • RFA
 • Stanowisko testowe do pomiaru aktywności katalitycznej wkładów filtracyjnych

Laboratorium mechaniczno-technologiczne jest wyposażone następująco:

 • Urządzenia do określania parametrów fizycznych, takich jak przepuszczalność powietrza, kondycja włókien, wytrzymałość na rozciąganie, właściwości elektrostatyczne lub wielkość porów.
 • Różnorakie mikroskopy (mikroskopia w świetle odbitym i przechodzącym) do bardziej dokładnej oceny, na przykład, filcu igłowanego, włókien i igieł
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) do powiększeń aż do 50 000 x.

Z radością dokonamy analizy Waszego pyłu i obecnego materiału filtracyjnego. Tutaj można znaleźć wybrane elementy z naszego portfolio produktów.

BWF Envirotec analizy laboralortyjne
BWF Envirotec spektroskopia filtrów

Spektrum usług laboratorium analitycznego BWF Envirotec

Laboratorium analityczne BWF Envirotec przeprowadza różnego rodzaju analizy, procesy i testy w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.

Analizy chemiczno-fizyczne przeprowadzane przez laboratorium analityczne BWF Envirotec

Spektroskopia FTIR

 • Analiza typu włókna i ewentualnych zniszczeń włókna

Procesy mokrej chemii

 • Analiza obróbki chemicznej
 • Określenie odporności na olej i wodę (zgodnie z AATCC 118-1972/3M-Test)
 • Określenie wartości pH (zgodnie z normą DIN EN 1413)
 • Charakterystyka pyłu

Testy mechaniczno-technologiczne przeprowadzane przez laboratorium analityczne BWF Envirotec

Analiza próbek dostarczonych przez klienta i określenie parametrów fizycznych produktu

 • Analiza grubości włókien (zgodnie z normą DIN EN ISO 1973)
 • Analiza włókien tkaniny nośnej materiału filtracyjnego (gramatura, rodzaj wiązania, gęstość włókna, struktura włókna, liczba włókien)
 • Określenie przepuszczalności powietrza (zgodnie z normą EN ISO 9237/DIN 53887)
 • Określenie gramatury (zgodnie z normą ISO 9073-1)
 • Określenie grubości i gęstości
 • Określenie dystrybucji wielkości porów
 • Próby rozciągania (zgodnie z ISO 9073-3) oraz rozprzestrzeniania rozdarcia (zgodnie z normą DIN 53859-2)
 • Określenie właściwości elektrostatycznej (zgodnie z DIN 54345-1/DIN 54345-5) oraz właściwości temperaturowej.
 • Analiza wykończenia powierzchni

Procedury mikroskopowe

 • Mikroskopia w świetle odbitym i w świetle przechodzącym
 • Skaningowa mikroskopia elektronowa

Analiza proceduralna

 • Analiza worków filtracyjnych
 • Analiza rozmiaru cząstek
 • Testowanie filtrów
BWF Envirotec osoby kontaktowe