BWF Envirotec zgodność materiałów FoodTec z normami GMP

Tkaniny filtracyjne FoodTec®
Bezpieczeństwo produktów w przemyśle spożywczym

Materiały filtracyjne firmy BWF Envirotec cieszą się powodzeniem i zapewniają czyste powietrze na całym świecie. Nasza linia produktów FoodTec® jest przeznaczona do użycia w przemyśle spożywczym.

Materiały filtracyjne wykorzystywane w produkcji i przetwarzaniu żywności muszą spełniać specjalne wymogi. W przemyśle spożywczym pyły wybuchowe, drobne lub lepkie i ścierne stanowią wyzwania, z którymi tkanina filtracyjna musi sobie poradzić.

Aby odpowiednio oczyścić worki filtracyjne w odpylaczu – a tym samym zapewnić optymalne procesy produkcyjne - wszystkie tkaniny filtracyjne i komponenty biorące udział w procesie odpylania są higieniczne i bezpieczne dla żywności.

Zgodność z Dyrektywą WE 10/2011 (WE)

Dyrektywa WE 10/2011 (WE) reguluje użycie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. BWF Envirotec wydaje deklarację zgodności na podstawie tej wytycznej dla wszystkich tkanin filtracyjnych FoodTec® wykorzystywanych w przetwarzaniu żywności.

Niezależne testy przeprowadzone przez zewnętrzny instytut wykazały doskonałe wyniki osiągane przez linię produktów: W przypadku migracji globalnej, wartości FoodTec® były znacznie niższe niż prawnie dopuszczalne limity. Ma to również miejsce nawet w wysokiej temperaturze testowej 70° C. FoodTec® przeszedł również testy migracji specyficznej z doskonałymi wynikami, spełniając wymogi niemieckiego Rozporządzenia w sprawie towarów konsumpcyjnych oraz Dyrektywy 2002/72/WE.

ISO 9001 i produkcja zgodnie z DPP

Tkaniny filtracyjne FoodTec® są wytwarzane zgodnie z ISO 9001, a także z zasadami DPP (dobrej praktyki produkcyjnej) Rozporządzenia WE 2023/2006. Tkaniny filtracyjne FoodTec® nie zawierają żadnych substancji, które mają wpływ na skład środków spożywczych lub też szkodzą ich właściwościom organoleptycznym.

ZGODNOŚĆ Z FDA

Filc igłowany FoodTec®, włącznie z jego podstawowymi komponentami, spełniają wymogi dotyczące kontaktu z żywnością Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) oraz spełniają wymogi zgodne z Kodeksem Przepisów Federalnych FDA 21 CFR § 176 oraz § 177.

FoodTec® jest zgodny materiałowo z wymogami dotyczącymi składu oraz wytwarzania określonymi w Ustawie federalnej o żywności, produktach leczniczych i produktach kosmetycznych ("Federal Food, Drug, and Cosmetic Act”) §§ 402(a)(1) i 403.