BWF Envirotec worki filtracyjne regenerowane przedmuchem zwrotnym

Worki filtracyjne regenerowane przedmuchem zwrotnym
wykonane z filcu igłowego oraz tkaniny szklanej

Filtry z przedmuchem zwrotnym są podwieszane do górnej części filtra, a ich dolna część jest mocowana na króćcu w płycie sitowej. Podczas procesu filtracji zapylony gaz dostaje się do wnętrza worka filtracyjnego od dołu. Podczas przemieszczania się do góry, gaz przepływa również na zewnątrz, podczas gdy pył jest zbierany wewnątrz worka filtracyjnego.

Aby usunąć nadmiar placka filtracyjnego, filtr przeznaczony do czyszczenia jest wyłączony z procesu filtracyjnego (zostaje odłączony). Wentylator przedmuchu zwrotnego wywołuje przepływ wsteczny, przez co worek filtracyjny częściowo się zaciska. W celu uniknięcia całkowitego zaciśnięcia, pierścienie podporowe są przyszyte na brzegach worka filtracyjnego w ustalonych odstępach. Po oczyszczeniu, filtr zostaje ponownie podłączony do procesu filtracji.

Zasady stosowania filtrów rewersyjnych:

  • większe wymiary worka filtracyjnego (średnica do 300 mm, długość do 12 000 mm)
  • quasi ciągła eksploatacja
  • dla dużych wydajności spalin
  • Gramatura zwykle pomiędzy 400 - 450 g/m².

Zależnie od temperatury, mogą zostać wykorzystane materiały filtracyjne z całego portfolio produktów.

Worki filtracyjne wykonane z włókniny pmtec
BWF Envirotec osoby kontaktowe
Potrzebują Państwo więcej informacji na temat naszych konkretnych produktów?

Tu można zamówić broszurę