Linie produktów
Odpowiedni filtr dla każdego możliwego sposobu odpylania

Dwa kluczowe zadania odpylania to rzetelna redukcja emisji oraz zapewnienie zgodności z normami emisji zanieczyszczeń. Nasze wysokowydajne filtry spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi dotyczące odpylania zanieczyszczonego powietrza oraz gazów odlotowych, spalin.

Zasady stosowania

 • Zapewnienie zgodności z normami emisji
 • Wysoka wydajność separacji
 • Niski poziom pyłu resztkowego
 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Filtrowanie nawet najdrobniejszych cząstek pyłu
 • Łatwość czyszczenia
 • Niskie straty ciśnienia

Worki filtracyjne needlona® wytwarzane z filcu igłowanego
ze wszystkich typów konwencjonalnych włókien polimerowych

Powłoka włókienna worków filtracyjnych needlona® znajduje się na siatce wzmacniającej (tkaninie nośnej), dzięki czemu filtr charakteryzuje się niezwykle kompaktową budową, wymiarową stabilnością oraz odpornością na czynniki mechaniczne, co sprawia, że może pracować długo nawet w najcięższych warunkach eksploatacji. Zależnie od metody oczyszczania gazu odlotowego, wysoce wydajne materiały filtracyjne są ulepszane poprzez różne obróbki.

BWF Envirotec worki filtracyjne wykonane z włókniny pmtec

Zalety needlona®

 • Kompatybilność warstwy filtracyjnej i tkaniny nośnej, na przykład: PP/RO - Polipropylen/Olefina odporna na temperaturę, PA poliamid, DT homopolimer poliakrylonitrylowy, PE poliester, NO/NX - m-aramid, PPS - Polisiarczek fenylenu, PI - poliimid, PTFE - politetrafluoroetylen
 • Zwiększony stopień eliminacji placka filtracyjnego
 • Stała różnica ciśnienia
 • Stała prędkość przepływu gazu
 • Długi okres użytkowania oraz wysoka produktywność

Zastosowanie

Worki filtracyjne needlona® firmy BWF Envirotec są wykorzystywane w wielu obszarach i branżach przemysłu, takich jak cement, odpady, drewno, chemikalia, farmaceutyki, żywność, metal oraz tworzywa sztuczne oraz w elektrowniach.

PM-Tec Filterschlauch Membrane

Worki filtracyjne PM-Tec® z membraną ePTFE
Nawet najmniejszy pył nie ma żadnych szans!

Szczególnie w obszarach przemysłowych, drobne cząsteczki pyłu stanowią poważne zagrożenie dla życia i są obciążeniem dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Laminowanie wysoce wydajną membraną ePTFE znacząco zwiększa efektywność materiału filtracyjnego. Najdrobniejsze cząsteczki pyłu, wielkości nawet submikronowych cząstek, są w ten sposób oddzielane już przy powierzchni. Można stosować z filcem igłowanym needlona® oraz tkaniną z włókna szklanego.

Zasady stosowania PM-Tec®

 • Filtrowanie nawet najdrobniejszych cząstek pyłu już na powierzchni

 • Najniższe poziomy emisji, bliskie nawet emisji zerowej

 • Brak przenikania pyłu do materiału nośnego

 • Doskonałe właściwości czyszczące ze względu na gładką, antyadhezyjną

 • Stała różnica ciśnienia

 • Stała prędkość przepływu gazu

 • Długi okres użytkowania oraz wysoka produktywność

Zastosowanie

Worki filtracyjne PM-Tec®firmy BWF Envirotec są wykorzystywane w wielu obszarach i branżach przemysłu, takich jak cement, odpady, chemikalia, farmaceutyki, żywność, metal oraz tworzywa sztuczne oraz w elektrowniach takich jak cement, odpady, chemikalia, farmaceutyki, żywność, metal oraz tworzywa sztuczne oraz w elektrowniach.

Worki filtracyjne ExCharge® firmy BWF Envirotec
do zastosowania w atmosferze pyłów wybuchowych

Bezpieczeństwo jest naszym głównym priorytetem. Dlatego też firma BWF Envirotec jako pierwsza podjęła prace, a następnie wprowadziła na rynek pierwszy materiał filtracyjny testowany przez DEKRA GmbH. Worki filtracyjne ExCharge® są wykonane z antystatycznego materiału filtracyjnego needlona®. Jego wartość rezystancji wynosi 106 Om (pomiar zgodnie z DIN 54345 cz. 1 i 5). Włókna ze stali nierdzewnej wysokiej jakości w tkaninie wzmacniającej zapewniają bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrycznych z worków filtracyjnych.


ExCharge® jest dostępny dla filców igłowanych z polipropylenu, poliakrylonitrylu, poliestru, m-aramidu, polimidu, polisiarczku fenylenu oraz politetrafluoroetylenu.

ExCharge Filterschlauch Nadelfilz explosiver Staub

Zalety stosowania ExCharge®

 • Chroni przed eksplozjami poprzez ciągłe odprowadzanie ładunku elektrostatycznego

 • Ciągłe zachowanie antystatyczne dzięki wysokiej jakości włóknom ze stali nierdzewnej w tkaninie nośnej

Zastosowanie

Worki filtracyjne ExCharge®firmy BWF Envirotec są używane na przykład w branży spożywczej, drzewnej oraz chemicznej, a także w przeróbce węgla.

FoodTec Filterschlauch Produktion

Worki filtracyjne FoodTec® firmy BWF Envirotec
w przemyśle spożywczym

Produkcja żywności wiąże się z surowymi przepisami dotyczącymi higieny. W celu zapewnienia wysokiej higieny przy produkcji żywności, wykorzystywane wkłady filtracyjne muszą być bezpieczne. Nasza linia produktów FoodTec® została opracowana specjalnie z myślą o zastosowaniu w przemyśle spożywczym i została przetestowana oraz posiada certyfikaty niezależnych instytutów badawczych.

Nasze produkty osiągnęły w testach wyniki znacznie poniżej dopuszczalnych limitów, potwierdzając wyjątkowe właściwości oraz bezpieczeństwo materiału filtracyjnego FoodTec® dla żywności. Dla wszystkich poliestrowych i polipropylenych filców igłowanych FoodTec® dostępne są deklaracje zgodności. Worki filtracyjne FoodTec® dokładnie oddzielają wszelkie cząstki, dzięki czemu produkt pozostaje niezanieczyszczony przez cały proces produkcyjny.

Zalety stosowania FoodTec®

 • Materiał bezpieczny dla żywności

 • Certyfikowany filc igłowany z deklaracją zgodności zgodnie z Regulacją (UE) Nr 10/2011

 • Zgodny z FDA 21 CFR §176 i/lub §177

 • Produkcja zgodnie z GMP UE 2023/2006

 • Dostępny jako ExCharge

Zastosowanie

Worki filtracyjne FoodTec® firmy BWF Envirotec są przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym .

Worki filtracyjne PZ firmy BWF Envirotec
do odpylania na stanowiskach pracy

Jeśli chodzi o zdrowie pracowników, nie może być mowy o kompromisach w kwestii odpylania miejsca pracy. Dzięki wykorzystaniu certyfikowanego materiału filtracyjnego needlona® (PZ) miejsce pracy może być czyste.

Certyfikaty badań PZ zgodnie z normą IEC 60335-2-69:2021-04, załącznik AA są dostępne dla wybranych filców poliestrowych.

PZ Filteschlauch Arbeitsplatzentstaubung

Zalety stosowania worków do żywności (PZ)

 • Przetestowany do użytku w odpylaniu w miejscu pracy i certyfikowany przez akredytowany instytut.
 • Przeznaczone do klasy zapylenia „L” i „M”.

Zastosowanie

Worki filtracyjne firmy BWF Envirotec są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie oczyszczone powietrze jest zawracane z powrotem do miejsca pracy, a także w urządzeniach usuwających pył, takich jak odkurzacze w przemyśle drzewnym, odkurzacze przemysłowe oraz mechaniczne zamiatarki.

MPS Filtermedien Feinstaubabscheidung

Worki filtracyjne MPS® firmy BWF Envirotec
do odpylania drobnych pyłów

W materiałach filtracyjnych MPS® mikrowłókna znacznie zwiększają powierzchnię filtracyjną filcu igłowanego i sprowadzają filtrację bardziej w kierunku filtracji powierzchniowej. Oznacza to skuteczne filtrowanie nawet najdrobniejszych cząstek pyłu.

Zalety stosowania MPS®

 • Najwyższy stopień separacji z powodu filtracji skierowanej bardziej w kierunku filtracji powierzchniowej

 • Najniższe poziomy emisji

 • Zmniejszona częstotliwość regeneracji oznacza dłuższy okres użytkowania

 • Niższe koszty użytkowania spowodowane niższym zużyciem energii oraz

Zastosowanie

Worki filtracyjne MPS®firmy BWF Envirotec są wykorzystywane np. w przemyśle cementowym i branży odpadów, a także w elektrowniach.

Worki filtracyjne AsphalTec® firmy BWF Envirotec
dla branży asfaltowej

W wytwórniach mas bitumicznych wykorzystywane są systemy filtrów z przedmuchem zwrotnym oraz regeneracją impulsową. Materiały filtracyjne AsphalTec® firmy BWF Envirotec cechują się gramaturą idealną dla każdego z tych systemów. Możesz wybrać klasy wagowe począwszy od 400 g/m² dla przedmuchu zwrotnego, aż po 550 g/m² dla systemów regenerowanych impulsowo.

AsphalTec Filterschlauch Asphaltindustrie

Zalety stosowania AsphalTec®

 • Najniższe poziomy emisji oraz długi okres użytkowania
 • Tkanina nośna, jednorodne włókna oraz stabilizacja termiczna zapewniają stabilność oraz odporność mechaniczną w wytwórniach mas bitumicznych.

Zastosowanie

Worki filtracyjne AsphalTec®firmy BWF Envirotec są używane w produkcji asfaltu.

Workiy filtracyjne BWF Envirotec z dodatkową obróbką ochronną
dla optymalnych wyników filtracji

Każdy filc igłowany needlona®może zostać wykończony powierzchniowo lub przy użyciu obróbki ochronnej. Zwiększa to znacznie okres użytkowania, sposób regeneracji, tworzenie placka filtracyjnego oraz odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne. We wszystkich liniach naszych produktów na różny sposób można zastosować obróbkę ochronną.

Zalety obróbki ochronnej

 • Optymalna filtracja powierzchniowa

 • Niższe koszty energii spowodowane wydajnymi właściwościami regeneracyjnymi filcu igłowanego

 • Zwiększona ochrona przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi

 • Zwiększona opłacalność spowodowana przedłużonym okresem użytkowania

Si/Code9/x-surf
Obróbki do pyłów ściernych

Pył ścierny może powodować zniszczenia mechaniczne worka filtracyjnego, a w rezultacie skrócenie okresu użytkowania.

Impregnacja włókien olejem silikonowym nadaje filcowi igłowanemu needlona® właściwości antyadhezyjne. Te właściwości wielokrotnie redukują zużycie włókien spowodowane pyłami ściernymi.

Każdy filc igłowany needlona® może zostać wykończony powłoką antyadhezyjną. Zależnie od typu i właściwości pyłu, zalecamy impregnację włókien typu Code9, Si lub x-surf.

Si Code9 x-surf Ausrüstung abrasiver Staub

Cechy obróbek Code9 / Si / x-surf

 • Redukuje zużycie włókien

 • Ułatwia uwalnianie placków filtracyjnych

Zastosowanie

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką do pyłów ściernych są używane na przykład, w przemyśle cementowym, wapiennym i gipsowym.

CS18 Ausrüstung

CS18® plus oraz Glaze
Obróbki do pyłów aglomerujących

Skoncentrowany pył można znaleźć podczas procesu spalania.

CS18® plus: Wysoce wydajne, skoncentrowane zastosowanie polimerów PTFE na powierzchnię filcu igłowanego nadaje mu doskonałe właściwości regenerujące. Powłoka antyadhezyjna zmniejsza siły przyczepności działające pomiędzy materiałem filtracyjnym oraz plackiem filtracyjnym, co ulepsza właściwości czyszczące oraz umożliwia niski poziom Δp w systemie filtracyjnym.

Szczególnie w przypadku pyłów aglomerujących, dodatkowe kalandrowanie i/lub wygładzanie powierzchni polepsza właściwości oczyszczania pyłu. W ten sposób dzięki obróbce Glaze osiąga się mniejsze straty ciśnienia.

Zalety stosowania

CS18® plus:

 • Mikroporowate i antyadhezyjne
 • Niskie wartości Δp
 • Spowoduje to przedłużenie okresu użytkowania materiału filtracyjnego

Glaze:

 • Udoskonalone właściwości regeneracyjne
 • Obniżone straty ciśnienia

Zastosowanie

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką do pyłów aglomerujących są wykorzystywane w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w przemyśle cementowym, wapiennym i gipsowym, w przemyśle spożywczym, w spalarniach odpadów oraz elektrociepłowniach biomasowych. Filc igłowany dzięki obróbce glaze jest również możliwy do wykorzystania w systemach CIP.

FireGuard oraz BlockGuard
Obróbki antyiskrowe

Szczególnie w procesach metalurgicznych, gorące, częściowo żarzące się cząstki mogą wejść w kontakt z workiem filtracyjnym. Nasze linie produktów FireGuard oraz BlockGuard zabezpieczają przed tymi formami pyłu.

FireGuard to zaawansowane technicznie p-aramidowe (kevlarowe) obróbki powierzchni, które zwiększają odporność na iskry. FireGuard zapewnia również doskonałą odporność na ścieranie oraz zużycie mechaniczne.

BlockGuard zbudowany jest z powłoki odpornych na iskry włókien Preox. Wykorzystywany jest głównie z poliestrowym filcem igłowanym i stanowi rozwiązanie problemu iskier, które czasem tworzą się przy przepływie nieoczyszczonego gazu przez system filtrujący.

FireGuard Ausrüstung gegen Funkenflug

Zalety stosowania

FireGuard:

 • Doskonała ochrona przed iskrami

 • Odporność cieplna na nawet najwyższe temperatury kontaktowe

 • Przedłużony okres użytkowania

BlockGuard:

 • Podstawowa ochrona dla sporadycznych iskier

 • Bardzo dobry stosunek cena / wydajność

 • Doskonałe wartości straty ciśnienia

Zastosowanie

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką przeciwiskrową są wykorzystywane, na przykład, w obróbce metali lub przy produkcji metali nieżelaznych.

CS29 Ausrüstung saure Stäube

CS29® i CS52
Obróbki ochronne powierzchni przeciwko pyłom kwaśnym i alkalicznym

Filc igłowany może również być przetwarzany za pomocą obróbki powierzchni linii produktów CS, która chroni przed pyłami kwaśnymi i alkalicznymi.

Impregnacja wodo- i olejoodporna zapewnia dodatkową ochronę przeciwko kwasom. CS29® to obróbka, która zapewnia doskonałe zabezpieczenie filcu igłowanego przed kwasami, zasadami oraz hydrolizą.

CS52 to obróbka ochronna przeciwko kwasom, zasadom oraz hydrolizie dla m-aramidowych materiałów filtrujących, które chronią przed pyłem, olejem i wodą. Dodatkowe antyadhezyjne wykończenie oparte o PTFE ulepsza właściwości oddzielania pyłu.

Zalety stosowania

CS29®:

 • Doskonała odporność na olej i wodę.

 • Doskonałe zabezpieczenie przed kwasami, zasadami oraz hydrolizą

CS52:

 • Doskonałe zabezpieczenie przed kwasami i zasadami

 • Zwiększona ochrona przed hydrolizą

 • Wysoka wydajność oddzielania

Zastosowanie

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką chroniącą przed kwaśnymi i alkalicznymi pyłami są używane, na przykład, w przemyśle cementowym, ceramicznym, wapiennym i gipsowym.

CS17® oraz CS30
Obróbki do pyłów wilgotnych, oleistych i lepkich

CS17®to impregnacja włókna zabezpieczająca przez olejem i wodą oparta o żywicę fluorokarbonową. Zmniejsza poziom wilgoci penetrującej filc igłowany, przez co zmniejsza niebezpieczeństwo zalepiania worków pyłem oraz przyrostu placka filtracyjnego.

Impregnacja włókien z PTFE CS30 używana jest do filtrowania drobnych, wysoce adhezyjnych pyłów. Właściwości PTFE sprawiają, że jest to sposób zarówno bardzo trwały, jak i odporny na czynniki chemiczne. CS31 to kombinacja wykończenia CS30 oraz CS17®. Jest również odporny na wodę i olej. Stanowi ochronę filcu igłowanego przed wilgocią i kondensacją.

CS30 Ausrüstung feine haftende Stäube

Zalety stosowania

CS17®:

 • Doskonała odporność na olej i wodę.
 • Udoskonalone właściwości regenerujące
 • Zmniejszone ryzyko zaklejenia worków w filtrach pracujących okresowo (procesy nieciągłe)

CS30:

 • Ochrona przed czynnikami chemicznymi
 • Wysoka wydajność oddzielania
 • Najniższe poziomy emisji

Zastosowanie

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką do pyłów wilgotnych, oleistych i lepkich są używane, na przykład, w przemyśle cementowym, wapiennym i gipsowym, w produkcji metali nieżelaznych i stali, przemyśle spożywczym oraz w cieplnej utylizacji odpadów.

Ansprechpartner weltweit

Mają Państwo pytanie na temat naszych produktów?
Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji

Bezpośrednie kontakty w BWF Envirotec

Potrzebują Państwo więcej informacji na temat naszych konkretnych produktów?

Tu można zamówić broszurę