BWF Envirotec worki filtracyjne wykonane z włókniny pmtec

Linie produktów
Odpowiedni filtr dla każdego możliwego sposobu odpylania

Dwa kluczowe zadania odpylania to rzetelna redukcja emisji oraz zapewnienie zgodności z normami emisji zanieczyszczeń. Nasze wysokowydajne filtry spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi dotyczące odpylania zanieczyszczonego powietrza oraz gazów odlotowych, spalin.

Zasady stosowania:

 • Zapewnienie zgodności z normami emisji

 • Wysoka wydajność separacji

 • Niski poziom pyłu resztkowego

 • Wysoka odporność na ścieranie

 • Wysoka odporność chemiczna

 • Filtrowanie nawet najdrobniejszych cząstek pyłu

 • Łatwość czyszczenia

 • Niskie straty ciśnienia

Worki filtracyjne needlona® wytwarzane z filcu igłowanego
ze wszystkich typów konwencjonalnych włókien polimerowych

Powłoka włókienna worków filtracyjnych needlona® znajduje się na siatce wzmacniającej (tkaninie nośnej), dzięki czemu filtr charakteryzuje się niezwykle kompaktową budową, wymiarową stabilnością oraz odpornością na czynniki mechaniczne, co sprawia, że może pracować długo nawet w najcięższych warunkach eksploatacji.  Zależnie od metody oczyszczania gazu odlotowego, wysoce wydajne materiały filtracyjne są ulepszane poprzez różne obróbki.

Worki filtracyjne needlona

Zalety needlona®:

 • Kompatybilność warstwy filtracyjnej i  tkaniny nośnej, na przykład: PP/RO - Polipropylen/Olefina odporna na temperaturę, PA poliamid, DT homopolimer poliakrylonitrylowy, PE poliester, NO/NX - m-aramid, PPS - Polisiarczek fenylenu, PI - poliimid, PFB – Premium Fiber Blend, PTFE - politetrafluoroetylen
 • Zwiększony stopień eliminacji placka filtracyjnego
 • Stała różnica ciśnienia
 • Stała prędkość przepływu gazu
 • Długi okres użytkowania oraz wysoka produktywność

Zastosowanie:

Worki filtracyjne needlona® firmy BWF Envirotec są wykorzystywane w wielu obszarach i branżach przemysłu, takich jak cement, odpady, drewno, chemikalia, farmaceutyki, żywność, metal oraz tworzywa sztuczne oraz w elektrowniach.

Worki filtracyjne PM-Tec® z membraną ePTFE
Nawet najmniejszy pył nie ma żadnych szans!

Szczególnie w obszarach przemysłowych, drobne cząsteczki pyłu stanowią poważne zagrożenie dla życia i są obciążeniem dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Laminowanie wysoce wydajną membraną ePTFE znacząco zwiększa efektywność materiału filtracyjnego. Najdrobniejsze cząsteczki pyłu, wielkości nawet submikronowych cząstek, są w ten sposób oddzielane już przy powierzchni. Można stosować z filcem igłowanym needlona® oraz tkaniną z włókna szklanego.

Worki filtracyjne PM-Tec membrana ePTFE

Zasady stosowania PM-Tec®:

 • Filtrowanie nawet najdrobniejszych cząstek pyłu już na powierzchni

 • Najniższe poziomy emisji, bliskie nawet emisji zerowej 

 • Brak przenikania pyłu do materiału nośnego

 • Doskonałe właściwości czyszczące ze względu na gładką, antyadhezyjną powierzchnię

 • Stała różnica ciśnienia

 • Stała prędkość przepływu gazu

 • Długi okres użytkowania oraz wysoka produktywność

Zastosowanie:

Worki filtracyjne PM-Tec® firmy BWF Envirotec są wykorzystywane w wielu obszarach i branżach przemysłu, takich jak cement, odpady, chemikalia, farmaceutyki, żywność, metal oraz tworzywa sztuczne oraz w elektrowniach takich jak cement, odpady, chemikalia, farmaceutyki, żywność, metal oraz tworzywa sztuczne oraz w elektrowniach.

Worki filtracyjne ExCharge® firmy BWF Envirotec
do zastosowania w atmosferze pyłów wybuchowych

Bezpieczeństwo jest naszym głównym priorytetem. Dlatego też firma BWF Envirotec jako pierwsza podjęła prace, a następnie wprowadziła na rynek pierwszy materiał filtracyjny testowany przez DEKRA GmbH. Worki filtracyjne ExCharge® są wykonane z antystatycznego materiału filtracyjnego needlona®. Jego wartość rezystancji wynosi 106 Om (pomiar zgodnie z DIN 54345 cz. 1 i 5). Włókna ze stali nierdzewnej wysokiej jakości w tkaninie wzmacniającej zapewniają bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrycznych z worków filtracyjnych.

ExCharge® jest dostępny dla filców igłowanych z polipropylenu, poliakrylonitrylu, poliestru, m-aramidu, polimidu, polisiarczku fenylenu oraz politetrafluoroetylenu.

Worki filtracyjne ExCharge pyły wybuchowe

Zalety stosowania ExCharge®:

 • Chroni przed eksplozjami poprzez ciągłe odprowadzanie ładunku elektrostatycznego

 • Ciągłe zachowanie antystatyczne dzięki wysokiej jakości włóknom ze stali nierdzewnej w tkaninie nośnej

Zastosowanie:

Worki filtracyjne ExCharge® firmy BWF Envirotec są używane na przykład w branży spożywczej, drzewnej oraz chemicznej, a także w przeróbce węgla.

Worki filtracyjne FoodTec® firmy BWF Envirotec
w przemyśle spożywczym

Produkcja żywności wiąże się z surowymi przepisami dotyczącymi higieny. W celu zapewnienia wysokiej higieny przy produkcji żywności, wykorzystywane wkłady filtracyjne muszą być bezpieczne. Nasza linia produktów FoodTec® została opracowana specjalnie z myślą o zastosowaniu w przemyśle spożywczym i została przetestowana oraz posiada certyfikaty niezależnych instytutów badawczych.

Nasze produkty osiągnęły w testach wyniki znacznie poniżej dopuszczalnych limitów, potwierdzając wyjątkowe właściwości oraz bezpieczeństwo materiału filtracyjnego FoodTec® dla żywności. Dla wszystkich poliestrowych i polipropylenych filców igłowanych FoodTec® dostępne są deklaracje zgodności.

Worki filtracyjne FoodTec® dokładnie oddzielają wszelkie cząstki, dzięki czemu produkt pozostaje niezanieczyszczony przez cały proces produkcyjny.

Materiały filtracyjne FoodTec

Zalety stosowania FoodTec®:

 • Materiał bezpieczny dla żywności

 • Certyfikowany filc igłowany z deklaracją zgodności zgodnie z Regulacją (UE) Nr 10/2011 

 • Zgodny z FDA 21 CFR §176 i/lub §177

 • Produkcja zgodnie z GMP UE 2023/2006

 • Dostępny jako ExCharge

Zastosowanie:

Worki filtracyjne FoodTec® firmy BWF Envirotec są przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym .

Worki filtracyjne PZ firmy BWF Envirotec
do odpylania na stanowiskach pracy

Jeśli chodzi o zdrowie pracowników, nie może być mowy o kompromisach w kwestii odpylania miejsca pracy. Dzięki wykorzystaniu certyfikowanego materiału filtracyjnego needlona® (PZ) miejsce pracy może być czyste.

Worki filtracyjne PZ odpylanie stanowisk pracy

Zalety stosowania worków do żywności (PZ):

 • Testowane i certyfikowane przez Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitssicherheit A) zgodnie z klasą zapylenia DIN EN 60335-2-69 do wykorzystywania w odpylaniu miejsca pracy.

 • Przeznaczone do klasy zapylenia „L” i „M”.

Dust classes

Dust class DIN EN 60335-2-69 Application Maximum admissible emission rate
L dust separation with AGW values  > 1 mg/m3 1,0 %
M dust separation with AGW values  1 mg/m3 0,1 %

Zastosowanie:

Worki filtracyjne firmy BWF Envirotec są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie oczyszczone powietrze jest zawracane z powrotem do miejsca pracy, a także w urządzeniach usuwających pył, takich jak odkurzacze w przemyśle drzewnym, odkurzacze przemysłowe oraz mechaniczne zamiatarki.

Worki filtracyjne MPS® firmy BWF Envirotec
do odpylania drobnych pyłów

W materiałach filtracyjnych MPS® mikrowłókna znacznie zwiększają powierzchnię filtracyjną filcu igłowanego i sprowadzają filtrację bardziej w kierunku filtracji powierzchniowej. Oznacza to skuteczne filtrowanie nawet najdrobniejszych cząstek pyłu.

Worki filtracyjne MPS odpylanie drobnego pyłu

Zalety stosowania MPS®:

 • Najwyższy stopień separacji z powodu filtracji skierowanej bardziej w kierunku filtracji powierzchniowej

 • Najniższe poziomy emisji 

 • Zmniejszona częstotliwość regeneracji oznacza dłuższy okres użytkowania 

 • Niższe koszty użytkowania spowodowane niższym zużyciem energii oraz sprężonego powietrza

Zastosowanie:

Worki filtracyjne MPS® firmy BWF Envirotec są wykorzystywane np. w przemyśle cementowym i branży odpadów, a także w elektrowniach.

Worki filtracyjne AsphalTec® firmy BWF Envirotec
dla branży asfaltowej

W wytwórniach mas bitumicznych wykorzystywane są systemy filtrów z przedmuchem zwrotnym oraz regeneracją impulsową. Materiały filtracyjne AsphalTec® firmy BWF Envirotec cechują się gramaturą idealną dla każdego z tych systemów. Możesz wybrać klasy wagowe począwszy od 400 g/m² dla przedmuchu zwrotnego, aż po 550 g/m² dla systemów regenerowanych impulsowo.

Worki filtracyjne AsphalTec branża asfaltowa

Zalety stosowania AsphalTec®:

 • Najniższe poziomy emisji oraz długi okres użytkowania

 • Tkanina nośna, jednorodne włókna oraz stabilizacja termiczna zapewniają stabilność oraz odporność mechaniczną w wytwórniach mas bitumicznych.

Zastosowanie:

Worki filtracyjne AsphalTec® firmy BWF Envirotec są używane w produkcji asfaltu.

Workiy filtracyjne BWF Envirotec z dodatkową obróbką ochronną
dla optymalnych wyników filtracji

Każdy filc igłowany needlona® może zostać wykończony powierzchniowo lub przy użyciu obróbki ochronnej. Zwiększa to znacznie okres użytkowania, sposób regeneracji, tworzenie placka filtracyjnego oraz odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne. We wszystkich liniach naszych produktów  na różny sposób można zastosować obróbkę ochronną.

Zalety obróbki ochronnej:

 • Optymalna filtracja powierzchniowa

 • Niższe koszty energii spowodowane wydajnymi właściwościami regeneracyjnymi filcu igłowanego

 • Zwiększona ochrona przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi

 • Zwiększona opłacalność spowodowana przedłużonym okresem użytkowania

Si/Code9/x-surf
Obróbki do pyłów ściernych

Pył ścierny może powodować zniszczenia mechaniczne worka filtracyjnego, a w rezultacie skrócenie okresu użytkowania.
Impregnacja włókien olejem silikonowym nadaje filcowi igłowanemu needlona® właściwości antyadhezyjne. Te właściwości wielokrotnie redukują zużycie włókien spowodowane pyłami ściernymi.

Każdy filc igłowany needlona® może zostać wykończony powłoką antyadhezyjną. Zależnie od typu i właściwości pyłu, zalecamy impregnację włókien typu Code9, Si lub x-surf.

Code9 Si x-surf Wykończenie powierzchni Pyły ścierne

Cechy obróbek Code9 / Si / x-surf:

 • Redukuje zużycie włókien

 • Ułatwia uwalnianie placków filtracyjnych

Zastosowanie:

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką do pyłów ściernych są używane na przykład, w przemyśle cementowym, wapiennym i gipsowym.

CS18® plus oraz Glaze
Obróbki do pyłów aglomerujących

Skoncentrowany pył można  znaleźć podczas procesu spalania.

CS18® plus: Wysoce wydajne, skoncentrowane zastosowanie polimerów PTFE na powierzchnię filcu igłowanego nadaje mu doskonałe właściwości regenerujące. Powłoka antyadhezyjna zmniejsza siły przyczepności działające pomiędzy materiałem filtracyjnym oraz plackiem filtracyjnym, co ulepsza właściwości czyszczące oraz umożliwia niski poziom Δp w systemie filtracyjnym.

Szczególnie w przypadku pyłów aglomerujących, dodatkowe kalandrowanie i/lub wygładzanie powierzchni polepsza właściwości oczyszczania pyłu. W ten sposób dzięki obróbce Glaze osiąga się mniejsze straty ciśnienia.

Obróbka CS18 Pyły aglomerujące

Zalety stosowania:

CS18® plus:

 • Mikroporowate i antyadhezyjne

 • Niskie wartości Δp

 • Spowoduje to przedłużenie okresu użytkowania materiału filtracyjnego

Glaze:

 • Udoskonalone właściwości regeneracyjne

 • Obniżone straty ciśnienia

Zastosowanie:

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką do pyłów aglomerujących są wykorzystywane w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w przemyśle cementowym, wapiennym i gipsowym, w przemyśle spożywczym, w spalarniach odpadów oraz elektrociepłowniach biomasowych. Filc igłowany dzięki obróbce glaze jest również możliwy do wykorzystania w systemach CIP.

FireGuard oraz BlockGuard
Obróbki antyiskrowe

Szczególnie w procesach metalurgicznych, gorące, częściowo żarzące się cząstki mogą wejść w kontakt z workiem filtracyjnym. Nasze linie produktów FireGuard oraz BlockGuard zabezpieczają przed tymi formami pyłu.

FireGuard to zaawansowane technicznie p-aramidowe (kevlarowe) obróbki powierzchni, które zwiększają odporność na iskry.  FireGuard zapewnia również doskonałą odporność na ścieranie oraz zużycie mechaniczne.

BlockGuard zbudowany jest z powłoki odpornych na iskry włókien Preox. Wykorzystywany jest głównie z poliestrowym filcem igłowanym i stanowi rozwiązanie problemu iskier, które czasem tworzą się przy przepływie nieoczyszczonego gazu przez system filtrujący.

FireGuard Worki filtracyjne iskry

Zalety stosowania:

FireGuard:

 • Doskonała ochrona przed iskrami 

 • Odporność cieplna na nawet najwyższe temperatury kontaktowe 

 • Przedłużony okres użytkowania

BlockGuard:

 • Podstawowa ochrona dla sporadycznych iskier 

 • Bardzo dobry stosunek cena / wydajność 

 • Doskonałe wartości straty ciśnienia

Zastosowanie:

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką przeciwiskrową  są wykorzystywane, na przykład, w obróbce metali lub przy produkcji metali nieżelaznych.

CS29® i CS52
Obróbki ochronne powierzchni przeciwko pyłom kwaśnym i alkalicznym

Filc igłowany może również być przetwarzany za pomocą obróbki powierzchni linii produktów CS, która chroni przed pyłami kwaśnymi i alkalicznymi.

Impregnacja wodo- i olejoodporna zapewnia dodatkową ochronę przeciwko kwasom. CS29® to obróbka, która zapewnia doskonałe zabezpieczenie filcu igłowanego przed kwasami, zasadami oraz hydrolizą.
Dodatkowo CS29® cechuje doskonała odporność na olej i wodę.

CS52 to obróbka ochronna przeciwko kwasom, zasadom oraz hydrolizie dla  m-aramidowych materiałów filtrujących, które chronią przed pyłem, olejem i wodą. Dodatkowe antyadhezyjne wykończenie oparte o PTFE ulepsza właściwości oddzielania pyłu.

Wykończenie CS29 Pyły kwaśne worki filtracyjne

Zalety stosowania:

CS29®:

 • Doskonała odporność na olej i wodę. 

 • Doskonałe zabezpieczenie przed kwasami, zasadami oraz hydrolizą

CS52:

 • Doskonałe zabezpieczenie przed kwasami i zasadami 

 • Zwiększona ochrona przed hydrolizą

 • Wysoka wydajność oddzielania 

Zastosowanie:

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką chroniącą przed kwaśnymi i alkalicznymi pyłami są używane, na przykład, w przemyśle cementowym, ceramicznym, wapiennym i gipsowym.

CS17® oraz CS30
Obróbki do pyłów wilgotnych, oleistych i lepkich

CS17® to impregnacja włókna zabezpieczająca przez olejem i wodą oparta o żywicę fluorokarbonową. Zmniejsza poziom wilgoci penetrującej filc igłowany, przez co zmniejsza niebezpieczeństwo zalepiania worków pyłem oraz przyrostu placka filtracyjnego.

Impregnacja włókien z PTFE CS30 używana jest do filtrowania drobnych, wysoce adhezyjnych pyłów. Właściwości PTFE sprawiają, że jest to sposób zarówno bardzo trwały, jak i odporny na czynniki chemiczne. CS31 to kombinacja wykończenia CS30 oraz CS17®. Jest również odporny na wodę i olej. Stanowi ochronę filcu igłowanego przed wilgocią i kondensacją.

Obróbka CS30 Pyły drobne worki filtracyjne

Zalety stosowania:

CS17®:

 • Doskonała odporność na olej i wodę. 

 • Udoskonalone właściwości regenerujące

 • Zmniejszone ryzyko zaklejenia worków w filtrach pracujących okresowo (procesy nieciągłe)

CS30:

 • Ochrona przed czynnikami chemicznymi 

 • Wysoka wydajność oddzielania

 • Najniższe poziomy emisji

Zastosowanie:

Worki filtracyjne BWF Envirotec z obróbką do pyłów wilgotnych, oleistych i lepkich są używane, na przykład, w przemyśle cementowym, wapiennym i gipsowym, w produkcji metali nieżelaznych i stali, przemyśle spożywczym oraz w cieplnej utylizacji odpadów.

BWF Envirotec osoby kontaktowe
Potrzebują Państwo więcej informacji na temat naszych konkretnych produktów?

Tu można zamówić broszurę